Strážce má za jediný a primární úkol, se postarat o bezpečnost svého klienta i jeho majetku. Tyto služby zajišťují pouze zdatné a kvalifikované osoby, které splňují pouze někteří jedinci.

Fyzická ochrana objektu či objektů probíhá ve Vámi vybraném objektu, který by se mohl potencionálně stát terčem kriminálníků s cílem poškodit Váš majetek či Vaši osobu. Střežené prostory hlídá profesionální a kvalifikovaný strážce, ochránce Vašich pokladů. Vycvičený strážce slouží k prevenci nejen před ohrožením objektu, ale také bezpečnostních rizik jako je například požár. Dále také pomáhá zabránit a předcházet úrazům, škodám na majetku i objektu a ochránit tak majitele nemovitosti před možnými finančními újmami. Všechna bezpečnostní opatření objektu budou přizpůsobená představám našich klientů a potřebám pro jejich spokojenost. Samozřejmě se naši profesionální agenti budou snažit co nejméně rušit a omezovat v pohybu v nemovitosti našeho klienta. Avšak jejich „neviditelnost“ nikdy nebude na úkor vaší bezpečnosti a rozhodně se postaráme o všechny detaily naší spolupráce. Každý prostor však má své silné, ale i slabé stránky, proto si různé typy prostorů vyžadují různé typy bezpečnostního zabezpečení budovy. 

Vaše bezpečnostní agentura Život