Existuje mnoho různých forem a odvětví podnikání a stejně existuje mnoho různých nebezpečí, která se na pracovišti ukrývají. Pro fungující pracoviště je nutné zajistit bezpečnost práce i bezpečnost pro zaměstnance a předejít tak možným rizikům úrazu.

Právní úprava ohledně bezpečnosti práce byla již v rakouském císařství v 18. století, kdy byl vydán zákon chránící děti před prací v továrnách. Posléze je v Anglii schválen zákaz práce žen v dolech a jejich ochrana. Na počátku 19. století byl vydaný občanský zákoník na ochranu zaměstnanců, který ukládá zaměstnavateli povinnost ochraňovat zdraví a život svých zaměstnanců. Tento zákon je na sklonku 19. století rozšířen o maximální zákonnou pracovní délku (10 hodin denně). Také bezpečnost práce byla v minulosti zajišťována. Po skončení druhé světové války se začínají tvořit organizace zabývající se ochranou zaměstnanců a bezpečnosti práce.

V současnosti mají zaměstnavatelé povinnost zajišťovat bezpečnost na pracovišti i ochranu svých zaměstnanců. Odpovědnost za zabezpečené pracoviště a bezpečnost ve firemních prostorách nese vedoucí pracovník firmy.

Vaše bezpečnostní agentura Život.