Ostraha objektu skrze zkušeného a cvičeného jedince je nejstarší formou, jak se lidé snažili zajistit ochranu svých objektů. Strážce může zabránit nejen vstupu nechtěných osob do objektu, ale také je pojistkou proti ničení majetku v objektu, krádežím a jiným negativním jevů.

Je možné identifikovat několik typů fyzické ostrahy objektu, která závisí na daném objektu i bezpečnostních požadavcích. Jednou z možností je strážní služba, bezpečnostní dohled nad objektem, doprovod a ochrana osob. Veškeré služby provádějí profesionální a pravidelně školení strážci z naší bezpečnostní agentury Život. Pro úspěch bezpečnostní služby je důležitá příprava na základě předchozích zkušeností s podobnými projekty a s konkrétním prostředím, kde bude ostraha uskutečňována. Získané informace poté využijeme při přípravě bezpečnostní služby, kde bude konkrétně připravena a nastavena ostraha Vašeho objektu. Dobrá znalost místa výkonu služby se stává nedílnou součástí poskytování bezpečnostní služby kvalitní bezpečnostní agentury. Mezi nezbytné informace, které strážce musí znát, je chod a režim v hlídané budově jako je např. vstup osob do objektu, vjezd a výjezd vozidel, bezpečnostní zařízení,… 

Služby strážce při ochraně objektu je možné doplnit bezpečnostním kamerovým systémem či alarmem, které pomohou ke zvýšení bezpečí v objektu.

Vaše bezpečnostní agentura Život.