Pod pojmem ostraha se ukrývá velké množství bezpečnostních činností, které pro Vás naše bezpečnostní agentura Život může vykonat. Může se jednat o ochranu osoby či osob, ochranu majetku, ale také hlídání objektů. Záleží pouze na Vás, jakou službu potřebujete a chcete.

Naším cílem je především zabránit násilí, ochránit zdraví a bezpečí klienta i jeho rodiny či spolupracovníků. Služba ostrahy může být zajišťována bezpečnostními agenturami stejně jako je naše bezpečnostní agentura Život, ale také v rámci státního sektoru se o bezpečnost může starat policie nebo armáda. Podle toho koho či co strážci, ochránci hlídají, rozlišujeme tři typy ostrahyochranu osob, ostrahu objektů a ochranu majetku. Ochranu osob provádí zkušený profesionální strážce. Totéž platí i o bezpečnostní službě ochraně majetku, který může být movitý i nemovitý. Strážce majetku může při své službě používat i různé zabezpečovací systémy, aby byl Váš majetek v naprostém bezpečí. Ostrahu objektu také provádí zkušení strážci, kteří brání vstupu neoprávněných osob do objektu, ale také hlídají pořádek a vyhodnocují bezpečnostní rizika.

Služby ostrahy naleznete v portfoliu naší bezpečnostní agentury Život. Budeme rádi, když si na ochranu sebe, svého majetku či objektů vyberete právě nás.

Bezpečnostní agentura Život.