K bezpečnostním službám jako je ochrana osob, majetku se řadí také pořadatelské služby, které zajišťují bezpečnost a pořádek na společenských událostech nejrůznějších typů.

Bezpečnostní agentura Život zajistí bezpečný průběh i Vaší akce, ať již se bude jednat o kulturní, společenskou, sportovní či soukromou událost. Přichystáme pořadatelskou službu na míru Vaší události, která se může konat v uzavřených prostorách, ale také venku na otevřeném prostranství. Vzhledem k více něž dvacetiletým zkušenostem bezpečnostní agentury Život a profesionálním ochráncům z našich řad umíme zabezpečit nejrůznější typy oslav a událostí. Event security neboli pořadatelské bezpečnostní služby ochraňují, jak zadavatele a organizátora události, ale také samotné účastníky. Ochránci mohou sloužit jako koordinátoři většího počtu lidí, kontrolovat vnášené předměty do objektu, atd. Díky pořadatelské službě a našim ochráncům snížíte výskyt výtržností, krádeží a jiných negativních činů, které se na událostech většího formátu běžně vyskytují. Ochránci pořádku budou jednat podle Vašich nařízení a přání na ochranu účinkujících i návštěvníků.

Připravujete na následující měsíce významnou společenskou či soukromou událost? Nejste si jisti, zda zvládnete sami zajistit bezpečí všech lidí v objektu? Přijďte k nám a společně se postaráme o bezpečný průběh Vaší akce, aby hosté odcházeli spokojení.

Vaše bezpečnostní agentura Život.