Bezpečnostní agentura Život má široké pole působení, které můžeme rozdělit na pět základních kategorií. Ochrana osob, majetku a objektů spolu s pořadatelskými službami, monitoring počítačů, informační a recepční služby, kamerové systémy a elektronická zabezpečovací zařízení a poslední kategorií je bezpečnost práce s protipožární ochranou.

Vzhledem k tomu, že naše bezpečnostní agentura vznikla na počátku 90. let 20. století, jsme stihli za dobu našeho působení získat velké množství zkušeností, které činí naše služby lepšími a naše strážce zkušenějšími a připravenějšími. Své zaměstnance si pečlivě vybíráme podle kritérií, která musí osobní strážci, bodyguardi, hlídači či recepční pracovníci splňovat s ohledem na jejich pracovní náplň. Při ochraně a zajišťování bezpečnosti klademe důraz na přípravu, která je důležitým předpokladem pro úspěšnou bezpečnostní akci. Zároveň ve své práci využíváme neustále se rozvíjejících technologií, které nám umožňují zefektivnění naší práce a zvýšení ochrany. Zároveň jsme schopni výše uvedené služby různě kombinovat v závislosti na zákazníkových požadavcích. Vždy Vám však poskytneme profesionální ochranu osob, objektu či majetku, ať již bude Vaše bezpečnostní služba jakkoli nastavená. Naše práce je naším životem a pro své klienty uděláme maximum, aby od nás odcházeli spokojení a rádi se k nám vraceli.

Vaše bezpečnostní agentura Život.