V rámci bezpečnostních služeb svým klientům zajišťujeme také bezpečnost na pracovišti v rámci BOZP, kam se řadí také protipožární ochrana, se kterou Vám rádi v bezpečnostní agentuře Život pomůžeme a poradíme.

Ochrana osob či majetku ve formě strážců a bodyguardů je jistě důležitou částí naší práce. Lidé si však často neuvědomují, jaké nebezpečí na ně může číhat na pracovišti. Je důležité chránit zaměstnance, návštěvníky i samotný majetek firmy správnou protipožární ochranou. Nejzásadnějším tématem je prevence, v rámci které jsou provedena bezpečnostní opatření pro případ vzniku požáru, únikové cesty a plány pro evakuaci osob. Pro zaměstnance jsou připravována pravidelná školení o požární bezpečnosti a samotné bezpečnosti práce, kterou musí absolvovat všichni zaměstnanci, aby byli připraveni v případě požáru správně a rychle zareagovat. Další součástí požární ochrany jsou revize hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních uzávěrů a podobně, které musí být pravidelně kontrolovány a udržovány připravené pro případ požáru. A samozřejmě pokud byl přístroj mechanicky poškozen či použit, tak co nejrychleji zajistit jeho opravu, naplnění, přezkoušení a vrácení na původní místo.

Protipožární ochranu nechte raději na profesionálech a zajistěte tak bezpečnost na pracovišti pro sebe i své zaměstnance.

Vaše bezpečnostní agentura Život