Potřeba bezpečí a jistoty je jednou ze základních lidských potřeb. V bezpečnostní agentuře Život se Vám rádi staráme o bezpečnost v rámci ochrany osob, majetku i objektů. Zároveň Vám rádi poradíme, jak ochránit i Vaše zaměstnance.

Podle zákona je zaměstnavatel povinný zajistit na pracovišti bezpečnost, předcházet vzniku nebezpečných situací. A právě k prevenci a minimalizaci rizik slouží bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti neboli BOZP. O bezpečnost práce se většinou stará vedoucí pracovník, který zajišťuje odborníky, kteří pravidelně dohlíží na dodržování předpisů a co nejlepší zajištění bezpečí na pracovišti. Zároveň nutností k zajištění bezpečného pracoviště jsou pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance pravidelná školení o bezpečnosti práce, která pomáhají ke snížení rizik vzniku úrazu, mimo jiné jsou zaměstnanci proškoleni, jak se zachovat v krizových situacích jako je například vznik požáru. Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti nemá sloužit pouze k ochraně zaměstnanců, ale také případných návštěv a jiných osob, které se v objektu mohou pohybovat. Základní požadavky ohledně bezpečnosti práce je možné nalézt např. v zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek BOZP, o ochraně veřejného zdraví,… 

Rádi Vám pomůžeme zajistit bezpečné pracoviště i u Vás. Stačí se zastavit v naší bezpečnostní agentuře Život.