Recepční služby bývají častou součástí služeb, které poskytují bezpečnostní agentury. Recepční má za úkol kontrolovat vstupy a výstupy z objektu podle pokynů klienta.

Spolu se zvětšujícím se počtem bezpečnostních agentur roste úměrně poptávka po recepčních službách. Nejhlavnějším obsahem recepčních služeb je evidence vstupů a odchodů osob do hlídaného objektu, ohlašování návštěv, příjem zásilek, výdej klíčů a čipových karet, dále také vjezdů a výjezdů vozidel, přepojování telefonických hovorů, obsluha protipožárního systému. V recepční službě jsou také zahrnuty informační služby obsluhujícího pracovníka recepce. Podle požadavků klienta jsou jazykové schopnosti zaměstnanců. Samozřejmou výbavou recepčního je vhodný společenský či civilní oděv podle místa konání, ale v každém případě s vysoce profesionálním chováním. Recepční služby bývají zpravidla poskytované v administrativních domech, průmyslových objektech, kde je nutná informační služba pro návštěvníky a záznam lidí vcházejících a vycházejících do objektu. Recepční a informační služba může být samozřejmě propojená s ochranou majetku i osob v areálu. A právě tuto výše popsanou recepční a informační službu Vám velice ráda zprostředkuje a zařídí naše bezpečnostní agentura Život.