Mezi jednu z typických služeb nabízených bezpečnostními agenturami je ostraha majetku či objektů, kterou vykonávají kvalifikovaní, školení strážci, kteří mají velké množství zkušeností se zajištěním bezpečnosti.

Jak již bylo řečeno, ostraha je jednou z bezpečnostních činností, která má za cíl ochranu. Může se jednat o ochranu majetku, objektu, ale i osob. Cíl pro ostrahu je velmi jednoduchý a to zajištění ochrany, zamezení poškození, zneužití či jakéhokoli jiného násilí spáchaného na hlídaném objektu, majetku či osobě. V současnosti máme různé typy ostrahy, které je možné dělit podle jejího vykonavatele. Jedná se buď o státní složky, nebo o soukromé subjekty jako je např. bezpečnostní agentura Život. Ostraha je velmi zodpovědnou a důležitou činností, proto ji nemůže vykonávat každý a je nutné získat oprávnění. Oprávnění nutné pro založení a vedení bezpečnostní agentury může získat pouze osoba vzdělaná v oboru bezpečnosti, zároveň však musí prokázat své zkušenosti a profesionální přístup, které pomáhá dosvědčit výše a zaměření vzdělání, praxe a rekvalifikace.

U nás budete vždy v rukou zkušených profesionálů, kteří pro Vás ochrání Váš majetek i objekty. Záleží pouze na Vás, jaké bezpečnostní služby se od nás rozhodnete používat.

Bezpečnostní agentura Život.