K bezpečnostním službám se také řadí recepční služba, která může, ale nutně nemusí být součástí ochrany či ostrahy objektu.

V posledních letech se začal klást velký důraz na kvalitní osobní služby, proto také roste zájem o profesionální recepční služby, které spadají do portfolia i naší bezpečnostní agentury Život. Přední náplní služby recepčního je vedení záznamů o vstupech a odchodech osob, vjezd a výjezd vozidel, ale také ohlašování příchodu návštěv, přebírání zásilek od donáškových služeb, vydávání klíčů a čipových karet, obsluha telefonní linky, podávání informací, ale také může obsluha sledovat kamerový systém a být tak součástí bezpečnostního zajištění objektu. Záleží pouze na konkrétním prostoru, ve kterém je služba vykonávána a na zadavatelových požadavcích na obsluhu recepce a poskytované recepční služby. Obsluha recepce může mít uniformu bezpečnostní agentury Život, ale také může mít civilní či společenský oděv podle filozofie Vaší společnosti. Samozřejmostí je profesionální a vstřícné chování k příchozím i zaměstnancům, ale také může obsluha recepce ovládat světový jazyk podle Vašich klientů a návštěvníků.

První dojem bývá zpravidla utvářen právě na recepci, proto nepodceňte její důležitost a nechce veškerou práci spojenou s chodem recepce na nás a našich profesionálních recepčních, strážcích a ochráncích.

Vaše bezpečnostní agentura Život.