Bezpečnostní agentura Život má mezi svými zaměstnanci mimo jiné i profesionály, kteří se věnují ochraně osob a zajišťují jejich bezpečí.

Práce profesionálního ochránce osob je velice náročnou a zodpovědnou činností, kterou nemůže vykonávat každý. Člověk, který se chce stát ochráncem druhých a stát se tak profesionálním strážcem či bodyguardem musí absolvovat vzdělávací programy k tomuto účelu určené. A i po ukončení základního studia je nezbytné, aby se ochránce i nadále zdokonaloval na nejrůznějších školeních. A jaké vlastnosti jsou nezbytné pro výkon práce ochránce? Musí být fyzicky i psychicky schopný pracovat jako strážce a snášet případný stres a řešit s chladnou hlavou krizové situace. Strážce se během hlídání klienta snaží také zbytečně nenarušovat jeho každodenní řád a splynout tak s jeho okolím. Pro ochranu klienta není důležitá pouze samotná přítomnost strážce, ale také příprava ochránce na výkon služby, jelikož je nutné zmapovat možná nebezpečí a připravit se na jejich řešení, v rámci kterého zůstane klient i nadále v bezpečí. V rámci plánování ochrany také řešíme požadavky klienta, kterým se snažíme vyjít maximálně vstříc, nikdy však na úkor jeho bezpečí. Už jen přítomnost ochránce přináší klientům klid a pocit bezpečí a zároveň i jeho přítomnost odrazuje případné narušitele a škůdce od svých plánů. 

Jelikož je náš klient naší prioritou číslo jedna, tak klademe velký důraz na výběr zaměstnanců bezpečnostní agentury Život, konkrétně našich ochránců. Nechte ochranu svého bezpečí na profesionálech, na naší bezpečnostní agentuře Život.