Bezpečnost práce a požární ochrana jsou velmi důležitou částí ochrany osob, ale i objektů či majetku.

Pro zajištění bezpečnosti v objektu jsou určeni strážci, kteří hlídají objekt a zamezují vstupu nepovolaných osob či zabraňují jiným vnějším narušením. Dále se naši ochránci starají o bezpečí Vás či Vašich klientů, ale zároveň je nutné, abyste Vy i Vaši zaměstnanci byli poučeni o bezpečnosti práce, díky které bude hned v objektu bezpečněji.

Proto bezpečnostní agentura Život pořádá školení týkající se bezpečnosti práce a protipožární ochrany, na kterých Vaši zaměstnanci získají potřebné vědomosti, ať již se jedná o identifikaci požáru, prevenci a podobně. Bezpečnostní školení musí podle vyhlášky při nástupu do práce absolvovat každý nově nastupující a zároveň by mělo být opakováno při změně pracovní pozice či místa výkonu práce. Poté stačí bezpečnostní školení opakovat každé tři roky pro osvěžení znalostí, ale také kvůli změnám v bezpečnostním a protipožárním plánu společnosti.

Typické školení o bezpečnosti se věnuje evakuaci osob z budovy, dokumentům týkajícím se ochrany, způsobu hašení různých typů požárů. Dále také právní vyhlášky a předpisy zabývající se požární prevencí a ochranou. Pracovníci se také dozvědí základy pro bezpečný pohyb na pracovišti, jak se vyvarovat pracovním úrazům, jaké vhodné ochranné prostředky používat či jaká rizika na ně na pracovišti číhají.

Nechte proškolit své zaměstnance aktuálními předpisy pro bezpečnost práce a protipožární ochranu.

Vaše bezpečnostní agentura Život