Když už máte objekt zajištěný strážci a ochránci zvenčí, nechte naše specialisty zajistit bezpečí i uvnitř Vašeho objektu.

Jak někteří z Vás jistě tuší, jedná se o bezpečnostní ochranu před požárem, který může ohrozit nejen Váš majetek, objekt, ale především zdraví a životy Vás, Vašich zaměstnanců či návštěv. Proto je důležité pořádat pravidelná školení, kde se zaměstnanci dozví důležité informace, jakým způsobem předcházet vzniku požáru, jak se zachovat v případě jeho vzniku či jaký je evakuační plán. S tím souvisí také příprava evakuačních cest, požárních přístrojů, které je nutné pravidelně kontrolovat a případně opravovat, aby byly vždy plně funkční a splnily tak svůj účel. V případě, že některý z protipožárních hydrantů či přístrojů použijete, je nutné je ihned nechat opravit, naplnit a vrátit na původní místo, aby nebyla narušena bezpečnost v objektu.

Rádi Vám pomůžeme ochránit pracoviště před ohněm, který může napáchat velké škody. Doveďte ochranu svého objektu a zaměstnanců k dokonalosti za využití našich bezpečnostních služeb.

Bezpečnostní agentura Život.