Před ohněm vás ochrání nejen plná pozornost a opatrnost, ale také dobře a kvalitně zajištěná protipožární ochrana.

Ačkoli každý z nás ví, že je třeba se vyhýbat přímému kontaktu s ohněm a v případě jeho vzniku jej hasit, tak již málo kdo ví co vše je potřeba připravit, aby se takovému případu předešlo, nebo se na něj správně připravilo. Nejzákladnějším pilířem protipožární ochrany je prevence a připravenost v rámci objektu. K tomuto účelu slouží pravidelná školení, která musí každý zaměstnanec při nástupu do práce absolvovat a který se v průběhu let opakují, aby měli zaměstnanci vždy aktuální informace o protipožární ochraně, bezpečnostním plánu, směrnicích, ale také zacházení s rizikovými předměty či při nebezpečných procesech, kdy je vyšší pravděpodobnost vzniku požáru. Školení vede zkušený specialista na protipožární ochranu z bezpečnostní agentury Život, což je většinou spojeno se školením o bezpečnosti práce ve společnosti. Zároveň se školením je nutné nechat bezpečnostním pracovníkem a odborníkem na požární ochranu pravidelně kontrolovat hasicí přístroje, přístupnost únikových cest, jejich značení a podobně.

Zdraví máme jen jedno a je nutné se o něj starat, proto nepodceňujte přípravu a prevenci v oblasti požárů a poraďte se s odborníky.

Bezpečnostní agentura Život