Zajištění bezpečnosti a zdraví při práci je velmi důležitou součástí pracovního procesu. Proto vám rádi pomáháme zajistit bezpečnost i u vás ve firmě.

 BOZP se věnuje vyhodnocování rizik na pracovištích, jejich minimalizaci i zabezpečení. Zároveň součástí BOZP je zpracování dokumentace v rámci právních a technických předpisů. S tím také souvisí zpracování návodů, pokynů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné pravidelné školení zaměstnanců společnosti, nově příchozích zaměstnanců a pracovníků, ale dalších osob pohybujících se objektu. Dostatečnému zajištění bezpečnosti v objektu se věnují školení pracovníci či pracovníci bezpečnostních agentur k tomu určených. Ti mají kompetence a znalosti, aby odhalili případná bezpečnostní rizika a následně je adekvátně ošetřili. Bezpečnostní pracovníci také připravují bezpečnostní a evakuační plán. Zajištění BOZP na pracovišti je součástí každé firmy.

 

Zajistěte si bezpečné pracoviště. Přijďte do bezpečnostní agentury Život.