Důležitou součástí bezpečného pracoviště je protipožární ochrana. Ta pomáhá předcházet vzniku požárů a zároveň při vzniku požáru zajistit bezpečný odchod pracovníků z místa nehody.

V rámci bezpečnostní agentury Život realizujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Pro naše klienty provozujeme poradenství v oblasti pracovních podmínek, hygienických směrnic, zajištění bezpečného pracoviště a bezpečnosti technických zařízení, vyhodnocení rizik na pracovišti. Pomůžeme Vám vylepšit pracoviště, aby se stalo Vám, Vašim zaměstnancům i návštěvníkům bezpečným prostorem. Nalezneme krizová či špatně řešená místa z hlediska bezpečnosti a pomůžeme Vám najít řešení vedoucí k odstranění těchto míst na minimum. S námi budete mít na pracovišti minimum úrazů a budete ochráněni i před vznikem požárů.

Nejvíce nebezpečí přináší samotná náplň práce a činnost s tím spojená, dále také slabá či špatná protipožární ochrana a na společenských akcích špatná organizace a zajištění bezpečnosti účastníků. A přitom předcházení vzniku ohně a následného požáru je více než jednoduché. Stačí pracoviště či společenskou akci vybavit dostatečným počtem výstražných a informačních cedulí o bezpečnosti práce a zákazu kouření. Tomuto riziku se dá jednoduše předcházet dodržování protipožárních předpisů, pracovních postupů a bezpečnostních směrnic určených pracovníkům, kteří mají na svém pracovišti možnost vzniku požáru. Proto je také důležité poskytnout veškeré informace zaměstnancům v pravidelných školeních, kde získají vědomosti a informace, které jsou předpokladem bezpečného pracoviště bez nevítaných požárů. 

Předcházet vzniku požárů je jistě tou lepší i levnější variantou, která Vás ochrání nejen pře popáleninami, ale i vysokými finančními výlohami, které po řádění tohoto živlu zpravidla následují.

Vaše agentura Život