Nejen, že Vám zajistíme bezpečí, ale také se postaráme o zabezpečení Vašeho majetku. Nikdo jistě nestojí o své pečlivě nastřádané jmění přijít, a proto spolu s našimi zaměstnanci strážíme Vás movitý majetek. 

Ve spolupráci s technickými zařízeními vykonáváme fyzickou ostrahu objektů. Samotná ostraha se stává víceméně samozřejmou součástí zabezpečení konkrétního prostoru. Díky této dvojité ochraně, kterou zajišťují fyzicky profesionální strážci a z druhé strany rozvinutými technologickými prvky. Naše komplexní služby můžete využívat již od roku 1990. Přičemž s postupem času jsme pro Vás zdokonalovali a vylepšovali naše služby, stejně jako se zlepšovaly technologie, kterých při Vaší ochraně aktivně užíváme. Spolu s rostoucími lety jsme získali cenné zkušenosti a informace z oboru bezpečnosti objektů, ale i osob. Díky tomu jsme schopni navrhnout optimální řešení Vašich problémů přesně podle Vašich požadavků. Při ochraně Vašich objektů jsou naši strážci vysoce profesionální, ale zároveň dodržují Vámi stanovenou společenskou normu. Zaměstnanci si prošli důležitým výcvikem i školeními, aby mohli dosáhnout nejlepší možné ochrany objektu.

Při ochraně Vašeho majetku rozhodně nenecháme nic náhodě. Vaše bezpečnostní agentura Život