Bodyguard je fyzickým štítem a ochranou svého svěřence, kterého brání před možným vnějším i vnitřním útokem. Sám ochránce nejen, že odráží možné útoky, ale především by jim měl umět předcházet a vyvarovat se jim, aby byl jeho klient v co největším bezpečí. 

Bodyguard, v české terminologii „osobní strážce“ (ano, přesně takto se jmenuje v originále i Oskary oceněný film s Whitney Houston a Kevinem Costnerem), se stal nutným prostředkem, který měl zachovat moc a život mocných. Tělo bodyguarda se stalo předělem mezi životem a smrtí. Pro bodyguarda bylo ctí obětovat své tělo i život namísto svého pána. Dnes již vnímáme osobní stáž jinak, než tomu bylo v minulosti, ale i dnes jsou ochránci cnostní muži, ale i ženy, kteří profesionálně svým tělem a schopnostmi chrání život svého klienta. Bodyguard je však obecně pojímán jako specialista na bezpečnost lidí, který má velké pole kompetencí od zbraní, bojových umění, řízení různých typů dopravních prostředků, ale v prvé řadě kvalifikovaný odborník na obor bezpečnosti, první pomoci a řešení krizových situací. Základní ideou práce strážce je prevence hrozeb a teprve až poté jejich likvidování, která může být zapříčiněna špatnou přípravou, znalostí terénu, chybou, ale i nepředvídatelností situace. Schopnosti strážců mají dvě stránky tzv. tvrdé schopnosti (hard skills) jako je střelba, řízení dopravních prostředků a především sebeobrana a měkké schopnosti (soft skills), mezi které se řadí sociální inteligence, komunikace, diplomacie a empatie.

Vaše bezpečnostní agentura Život