Hlavním úkolem ostrahy je zajistit bezpečnost pro svého klienta či střežený objekt. Jedná se tedy o velice odpovědnou činnost. Tu mohou poskytovat pouze kvalifikované a profesionálně kompetentní osoby, které musí splňovat různá kritéria.

Pod pojmem ostraha se skrývá koncept, který vystihuje činnost vykonávanou s cílem ochrany osob, majetku či objektů. Hlavním smyslem je ochrana svého svěřence od jakéhokoli poškození, zneužití, násilí a podobně. Existují různé typy ostrahy podle jejího vykonavatele, kterým mohou být státní složky, jako je například policie, armáda či různé speciální složky. Tuto činnost mohou také vykonávat soukromé subjekty, mezi které se řadí i naše agentura Život. Získání samotné koncese, která je nutná pro fungování bezpečností agentury, není pouze rutinním byrokratickým rozhodnutím. Konsesi může získat jen profesionální a kompetentní osoba k vedení bezpečností agentury. Živnostník tak musí prokázat a potvrdit své profesionální kvality, které jsou předpokladem pro vykonávání této zodpovědné činnosti. Jsou zde různé možnosti, jak prokázat svou kompetentnost pro vedení bezpečnostní agentury, ať již je to výše vzdělání, praxe či rekvalifikace.

A to vše naše agentura Život splňuje pro Vaší bezpečnost a naprostou spokojenost!