V dnešní době se skrývají nebezpečí kdekoli. A právě proto pro Vás poskytujeme služby z oblasti bezpečnosti. Jedná se o ochranu osob, majetku i objektů, ale také Vám poradíme, jak zabezpečit Vaše pracoviště pro zaměstnance, ale i občasné návštěvy.

Bezpečnost práce na pracovišti má za povinnost zajistit zaměstnavatel. Ten musí nechat najít a označit možná riziková místa a činnosti ohrožující zdraví zaměstnanců a návštěvníků budovy. Dále je jeho povinností přijmout opatření zabraňující možnému poškození zdraví a snížit na minimum počet možných rizik na pracovišti. Je povinností zaměstnavatele zajistit bezpečné pracovní podmínky z hlediska prostoru, vybavení, uspořádání a hygienické normy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajištěna také volbou a užíváním vhodných ochranných prostředků a dodržování pokynů pro užívání strojů a pracovního nářadí. Ne všechna rizika vypadají na první pohled nebezpečně, ale z dlouhodobého pohledu mohou mít na zdraví člověk špatný vliv. Většinou si lidé pod nebezpečným pracovištěm představí tovární halu, skladiště, výrobní linku a podobě, ale rizika číhají i v administrativních budovách. Proto je důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance se snažit tato rizika minimalizovat, co nejvíce je možné. Při porušení bezpečnostních směrnic a pravidel může skončit v nejhorších případech smrtí či trvalým poškozením zdraví člověka a pro zaměstnavatele to může znamenat vysoké finanční postihy či vězení.

Řešení otázky bezpečnosti práce není jednorázovou záležitostí a je třeba se mu věnovat průběžně, jelikož teprve tehdy plní smysluplně svůj cíl. Velmi rádi Vám poradíme, jak udělat právě Vaše pracoviště bezpečnějším.

Vaše bezpečnostní agentura Život