Naše služby provádíme s maximální péčí, profesionálním přístupem a vysokou kvalitou, především pro Vaši a klientovu spokojenost. Proto také nabízíme ke klasickým bezpečnostním službám i služby informační a recepční, které můžete využít například ve vchodu do budovy.

Dnešním tématem na blogu jsou recepční a informační služby, které pro vás vedle komplexních zabezpečovacích služeb, pořadatelských služeb monitoringu,, protipožární ochrany a spousty dalších profesionálních služeb poskytujeme. Sám název, recepční služba, je dosti výstižný, ale přeci jen pro lepší uchopení tohoto pojmu. Recepční služba eviduje příchody a odchody osob do objektu, vydává klíče či karty, dále také registruje vjezdy a výjezdy vozidel. Recepční služba zpravidla bývá doplňkovou službou fyzické ostrahy objektu či společenské akce. Kompetentní osoba pracující na vrátnici zodpovídá za monitorování příchodů, zápisu návštěv do areálu či na společenskou akci a její hlavním smyslem práce je, aby se do dané budovy či na danou událost dostali pouze pozvaní či očekávaní hosté a zabránilo se tak vstupu nekompetentních osob či dokonce osob nebezpečných. Dále recepční může podávat příchozím, odchozím osobám informace na základě předchozích instrukcí zadavatele a uživatele této profesionální služby. Avšak tato služba je spíše okrajovou součástí hlídání a zabezpečení soukromého, veřejného objektu či události, jelikož zde je přítomná ostraha, která je díky mnoha výcvikům připravena zasáhnout a zabránit nechtěnému vniknutí třetích, nechtěných osob do areálu.

Toužíte-li po klidném jednání či oslavě pro omezený okruh lidí a nechcete trávit svůj volný čas hlídáním vstupu do areálu, rozhodně neváhejte a kontaktujte nás – Vaši bezpečnostní agenturu Život.