Ačkoli se zdá, že veškerá nebezpečí z většiny zaměstnání i domácností vymizela, není to tak úplně pravda. Stále existuje velké množství příčin vzniku ohně, který následně ohrožuje lidské zdraví i majetek. Proto je dobré vzniku tohoto nebezpečného živlu předcházet a to právě v rámci protipožární ochrany.

Protipožární ochrana objektů je jednou z největších oblastí, kterou se zabývá požární ochrana. Naše bezpečnostní agentura Život se mimo jiných aktivit (osobní ochrana, ochrana majetku, hlídání objektů, informační a recepční služby,…) věnuje i oblasti prevence požární ochrany. Zde poskytujeme svým klientům konzultace a poradenské služby z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, známé jako BOZP. V rámci našich profesionálních a kvalitních bezpečnostních služeb Vám pomůžeme v oblasti pracovních předpisů, hygienických směrnic, bezpečnosti práce či výše zmíněné protipožární prevence. Právě špatná informovanost či neznalost předpisů je jedno z nejzávažnějších rizik, která předchází vzniku požáru. Může se jednat o pochybení, které plyne ze slabé protipožární ochrany, z nedodržení bezpečnosti práce či pochybení lidského faktoru, ale také může požár vzniknout kvůli špatné koordinaci či zabezpečení akce. Jistě zde nemusíme zdůrazňovat, jaké fatální důsledky může oheň napáchat. Nejedná se pouze o zničení hmotného majetku, ale především o ohrožení lidských životů, jak při výkonu práce nebo při zábavě na společenské akci. Proto je velmi důležité věnovat čas i hmotné zdroje na zajištění dostatečného počtu výstražných cedulí, informování účastníků a především pořadatelů o bezpečnosti práce a protipožární ochraně.

Nechceme, abyste se spálili a proto Vám rádi pomůžeme zabezpečit místo proti případnému vzniku požáru.

Vaše bezpečnostní agentura Život