Protipožární ochrana je součástí služeb z oboru bezpečnosti. Hlavním cílem je předcházet vzniku požáru, který může ohrožovat, jak lidské životy, tak majetek lidí. V případě vzniku je pak základní prioritou evakuovat osoby z dosahu ohně.

Jistě jste si za svůj život již několikrát řekli: „Kdybych to byl(a) věděl(a), tak bych…“. Ale upřímně řečeno, kdo z nás ví, co se stane za pár hodin, natož dnů či týdnů. Nikdo z Vám nedokáže zaručit, že se nestanete součástí dopravní nehody, nebudete nemocní nebo Vás nepotká jiné nepředvídatelné neštěstí. S čím Vám však můžeme a rádi pomůžeme, je prevence proti požárům.

Prevencí v oblasti požárů může být myšleno mnoho různých bezpečnostních činností jako je například obsluhování zařízení proti požáru, kontrola míst se zvýšenou možností požáru, dozor při činnosti, u které je vysoké riziko vzniku požáru, kontroly zařízení sloužících k uhašení ohně a různé další činnosti, které jsou vykonávány pro Vaše bezpečí a ochranu. Naši kompetentní zaměstnanci, kteří jsou pro protipožární prevenci vzdělání a proškoleni, Vám zajistí profesionální protipožární prevenci do Vámi zvolených prostor a Vám na míru.

Oheň je přeci jen lepší sluha a špatný pán a proto Vám rádi na Vašeho služebníka dohlédneme, aby dělal pouze to co má. 

Vaše bezpečnostní agentura Život