V práci číhá spousta nástrah a nebezpečí. Ne všem se lze úspěšně vyhnout, ale spousta z nich se dá minimalizovat správným dodržováním pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Ale jak na to?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neboli BOZP jsou opatření, která jsou zanesena v zákonech především kvůli ochraně lidského zdraví, ať již zaměstnavatele, zaměstnanců či náhodných návštěv. Zaměstnavatelovou povinností je dostatečné zabezpečení na pracovišti. Těmito opatřeními se má zabránit ohrožení či poškození lidského zdraví v práci. Nejedná se zde však pouze o lidské zdraví, BOZP má také zabránit poškození firemního majetku. Jelikož se jedná o zákonem danou povinnost, musí předpisy BOZP dodržovat všechny firmy a společnosti, ale i osoby samostatně výdělečně činné. Že si nevíte rady se zajištěním bezpečí na Vašem pracovišti? Nezoufejte, naše bezpečnostní agentura Život Vám velmi ráda poradí. V rámci naší nabídky totiž nabízíme i komplexní služby týkající se právě bezpečnosti práce na pracovišti. Zde Vám nabízíme zavedení systémů řízení, zpracování dokumentace, vybavení pracoviště, školení zaměstnanců, kontrolní činnost a řešení pracovních úrazů

Zdravý zaměstnanec je totiž dobrý a užitečný zaměstnanec.

Vaše bezpečnostní agentura Život