Specializujeme se na ochranu osob, hlídání objektů i majetku. Spolu s tím pro Vás zajišťujeme recepční a informační služby, díky kterým máte sledovaný pohyb osob do budovy i z ní, ale také můžete skrze osobu recepčního informovat návštěvníky podle Vašeho přání.

Naše bezpečnostní agentura Život Vám přináší spolu s bezpečnostními službami také služby recepční a informační. Náplní práce recepčního je především první kontakt s návštěvníkem. Proto klademe důraz na komunikativnost a příjemné vystupování našich zaměstnanců, kteří mají na sobě společenskou uniformu. Během své služby evidují příchody a odchody osob do objektu, dále mohou vydávat karty či klíče dle Vašich pokynů a přání. Recepční také sleduje vjezd a výjezd vozidel a provádí spoustu dalších souvisejících aktivit. Recepční a informační služby bývají zpravidla poskytovány v rámci jiných bezpečnostních služeb jako je například fyzická ostraha subjektů či elektronické zabezpečení objektů, ale mohou být poskytovány i samostatně. U našich zaměstnanců poskytujících recepční a informační služby dbáme na profesionální přístup a reprezentativní prezentaci, jelikož při přímém kontaktu jsou tyto věci pro Vás velmi důležité a tvoří prvotní dojem pro Vašeho návštěvníka. Recepční službu poskytujeme v různých typech administrativních budov, průmyslových objektech atd.

Již si nemusíte dělat starost koho posadit na vrátnici, ani zda Vám do objektu nechodí nevyžádané osoby. Od toho jsme tu my, Vaše bezpečnostní agentura Život.