Osobní stráž je vždy ve střehu a snaží se předvídat a posléze i zabránit případnému ohrožení zdraví a života klienta. Naši klienti mohou od naší agentury i strážců očekávat maximální vstřícnost, nasazení i profesionalitu ve všech ohledech.

Ochraně našich klientů připisujeme tu nejvyšší možnou důležitost, protože se jedná o bezpečnost Vás a Vašich blízkých. Vzhledem k tomu Vám nabízíme komplexní a komfortní hlídání od počátečního plánování až po finální realizaci hlídání dané osoby. Hlídaným člověkem může být kdokoli, ať již se jedná o veřejné činitele či osoby méně známé, co však mají společné, je možnost fyzického ohrožení jejich osoby a pocit strachu či nebezpečí. Ochránci splňují přísná kritéria pro výkon této odpovědné činnosti, musí mít dostatečné vzdělání či absolvované nejrůznější výcvikové kurzy pro obranu svého klienta. Dále profesionální strážce musí umět poskytnout první pomoc, stejně tak jako je samozřejmostí ovládání soft a hard skills. Vzhledem k absolvovaným prověrkám strážců mohou svým svěřencům poskytnout dostatečný komfort a odvrátit možné nebezpečí. Avšak strážci se díky svým dlouholetým zkušenostem snaží případným konfliktním situacím vyhnout dostatečnou přípravou a preventivními opatřeními.

Již fyzická přítomnost ochránce snižuje možnost útoku či ohrožení na minimum. Nechte se ochránit od naší agentury.

Vaše bezpečnostní agentura Život