V naší bezpečnostní agentuře Život pracují odborníci, kteří mají několikaletou praxi právě z oboru bezpečnosti. Zároveň se naši zaměstnanci neustále rozvíjejí a jsou vzděláváni na různých kurzech, účastní se seminářů a podobně.

Cílem je, jak seberozvoj našich zaměstnanců, ale především snaha o neustálý rozvoj a zkvalitňování našich služeb, které svým klientům nabízíme. Dále se také snažíme držet krok s rozvíjejícími se technologiemi. Proto se také vzděláváme i v tomto odvětví bezpečnostních služeb, abychom mohli svým klientům nabídnout profesionální, kvalitní a zároveň moderní služby. Díky proškoleným zaměstnancům a novým technologiím Vám tak můžeme zajistit celou škálu nejrůznějších služeb z oblasti ostrahy majetku, osob a objektů. V bezpečnostních agenturách, kde jsou pracovníci manipulující se střelnou zbraní, musí tito jedinci prokázat odbornou znalost manipulace s tímto nebezpečným nástrojem, dále také musí dokonale ovládat své střelecké dovednosti a v neposlední řadě pravidelně podstoupit povinné zkoušky ze střelby. Veškeří členové našeho týmů ochránců byli pečlivě vybráni a mají predispozice pro výkon této odpovědné činnosti. Pracovníci ochranky mají při výkonu služby k dispozici komunikační zařízení, obranné prostředky a další.

Dostat práci v bezpečnostní agentuře není nic jednoduchého, ale ještě těžší je si tuto práci udržet a neustále dokazovat, že je člověk připraven a schopen výkonu této zodpovědné činnosti.

Vaše bezpečnostní agentura Život