Jste zapáleni pro svou práci či firmu? Rozhodně buďte i nadále, ale o to více dbejte opatrnosti v oblasti požárů, protože i z malých jisker může vzniknout ohromný požár. Raději se přijďte poradit k odborníkům, kteří se postarají o zabezpečení vašeho objektu před nevítaným ničitelem - požárem.

Téma bezpečnosti má velmi široké pole záběru. Proto se v dnešním článku zaměříme pouze na protipožární ochranu, kam se řadí požární bezpečnost a ochrana ve firmách, budovách, obytných místech, školách a podobně. Důležitá je v tomto případě především prevence, zodpovědný přístup a v neposlední řadě také časté revize. Během revize jsou kontrolovány hasicí přístroje, stav hydrantů v blízkosti objektu, protipožární uzávěry a další součásti protipožární ochrany, které jsou následně kontrolovány a případně opraveny, aby byly kdykoliv k dispozici a uhasily požár. V případě, že je majitel (či některý ze zaměstnanců) nucen nějaký požární přístroj použít je nutné je co nejrychleji naplnit a přezkoušet, aby byly schopné znovu zasáhnout. Nejen, že je nutné být připraven po stránce materiální a mít vybavení vhodné pro hašení požárů, ale důležitá je i lidská složka. V této oblasti jsou vykonávána školení o požární bezpečnosti (PO) spolu s bezpečností práce (BOZP), kdy jsou školeni, jak vedoucí pracovníci, ale i řadoví zaměstnanci, jelikož u vzniku požáru se může ocitnout každý bez rozdílu pozice ve společnosti. 

Pokud si nejste jistí, zda je vaše vybavení dostatečné a Vaši zaměstnanci jsou připraveni k obraně proti požáru. Rádi Vám pomůžeme a poradíme s otázkami týkajícími se protipožární ochrany.

Vaše bezpečnostní agentura Život