Řádné dodržování bezpečnostních směrnic je důležitou součástí protipožární ochrany, která má za cíl zabezpečit pracovní prostředí před vznikem požáru a v případě jeho vzniku zajistit lidem bezpečný odchod z budovy.

V oblasti bezpečnosti práce, která se zaměřuje na protipožární ochranu, je zahrnuta spousta činností. Jedná se například o obsluhu zařízení, která slouží k hašení požáru a související kontrola těchto zařízení, kontrolní činnost místa se zvýšeným výskytem požárů, dozorování při činnosti s rizikem vzniku požáru.

Základním cílem a smyslem bezpečnostních směrnic je ochrana zaměstnanců, zaměstnavatelů i náhodných návštěv při jejich pobytu v daném prostoru a samozřejmě také ochrana majetku. Pro protipožární prevenci je důležitá informovanost všech zaměstnanců i vedení firmy. Kompletní informace k prevenci proti požárům předávají naši kompetentní a proškolení zaměstnanci během svých kurzů. Takto si zajistíte, že Vaši zaměstnanci budou v případě vzniku požáru schopni správně zasáhnout. Mimo vedení bezpečnostních kurzů mohou naši zaměstnanci provést kontrolu Vašich prostor a zajistit Vám zde správnou protipožární ochranu.

Prevence je vždy vhodnější a lepší formou, jak se bránit před požárem. Proto neváhejte přijít za námi kvůli zabezpečení prostoru a proškolení Vašich zaměstnanců.

Vaše bezpečnostní agentura Život