Monitoring počítačů je hojně používaná forma kontroly pracovní činnosti zaměstnanců. Díky jednoduchému programu si zajistíte snížení počtu lenochů u Vás ve firmě.

Služba monitoringu zaměstnaneckých počítačů chrání zaměstnavatele před zaměstnanci, kteří se místo výkonu své práce věnují lelkování na internetu. Tímto chováním však značně poškozují svého zaměstnavatele, který do nich vkládá finanční i jiné prostředky (např. vzdělání, kurzy). Takto tedy zaměstnavatel přichází, jak o své peníze, ale také nemá odvedenou práci, kterou by za normálních okolností zaměstnanec vykonal. Sledování činnosti na počítači a internetu tak zaměstnavatelům i vedoucím pracovníkům přináší informace o tom, co se v kterém počítači děje, jaké stránky zaměstnanec ve své pracovní době i mimo ni navštěvuje. Dále se díky tomuto programu dá zjistit, jaké soubory jsou při práci na počítači využívány nebo jak je využívaná tiskárna. Tímto jednoduchým krokem získá zaměstnavatel dokonalou představu o denní náplni svých zaměstnanců skrytých za monitory počítačů.

Tato chytrá technologická metoda Vám ukáže výsledky na internetovém prohlížeči, díky čemuž máte neustálou kontrolu nad činností Vašich zaměstnanců. Během monitoringu dochází k průběžnému vyhodnocování využití sw aplikací, internetové činnosti a tiskových úloh. Získané informace lze použít proti zneužívání pracovní doby, internetu, ale také předcházet riziku používání nelegálního softwaru.

Velmi rádi zajistíme bezpečí ve Vaší firmě skrze monitoring.

Vaše bezpečnostní agentura Život