Ochrana majetku může probíhat formou fyzické ostrahy, elektronického zabezpečení či kombinace obou těchto služeb. Ať tak či tak, vždy Vám zajistíme maximální možnou bezpečnost.

Fyzická ochrana objektů probíhá ve Vámi vybraném objektu, který potřebujete zabezpečit před nebezpečím z venčí. Hlídané objekty střeží profesionální strážce, který má vzdělání v oboru bezpečnosti a také získává pravidelná školení ze stejného oboru. Profesionální ostraha je školená nejen k zákrokům proti útokům zvenčí. Již pouhá přítomnost ochránce u hlídaného objektu předchází vzniku nepříjemných situací. Ochránce objektu zabrání a předchází vzniku úrazů, škodách na majetku i samotném objektu, ale také může chránit i osoby v objektu. Naši profesionálové vyhodnotí veškerá možná rizika a navrhnou ostrahu objektu přesně na míru spolu s Vašimi potřebami. Každý prostor má své slabé a silné stránky, nechte na nás, jak konkrétní službu či činnost nastavit, aby splňovala veškerá bezpečnostní kritéria. Při hlídání objektů využíváme také nejmodernější technologie umožňující ještě lepší zabezpečení budovy jako je např. elektrické poplašné zařízení či kamery.

Vaše bezpečnostní agentura Život