Nezajímá nás, jak moc jste známí. Jediné co nás opravdu zajímá je zajištění Vašeho bezpečí i osob Vám blízkých, proto Vás bude vždy hlídat náš profesionální ochránce.

Zákazníkem u bezpečnostní agentury jsou převážně VIP osoby, známé osobnosti, politici, podnikatelé, herci či jinak známé osobnosti. Často jsou hlídání nejen tito lidé, ale i jejich nejbližší rodinní příslušníci či přátelé. Mimo jiné služeb osobního ochránce jsou užívány při mezinárodních návštěvách vysokých hodnostářů či mezinárodně známých osobností.

Bezpečnost osob je mezi ochranou objektů a majetku bezesporu nejzodpovědnější činností. Profesionální strážce má za úkol svého klienta (či klienty) bezpodmínečně ochránit i za cenu nasazení svého vlastního těla jako živého štítu. Ochraně osob předchází důkladná příprava, ať již formou studia, školení či výcviků. Během této činnosti musí být ochránce neustále ve střehu a sledovat okolí. Samozřejmě musí být profesionální strážce připraven zasáhnout adekvátním způsobem. Proto se před samotnou akcí ochránce musí dostatečně připravit na různé možnosti útoků, jejich řešení a ochránění svého klienta. V zásadě může být ochránce vedle svého klienta viditelný či na první pohled skrytý v jeho blízkosti. Zde závisí především na situaci, pro kterou je profesionální ochránce volen, ale také na požadavcích našeho zákazníka.

Máte starost o své bezpečí? Neváhejte nás kontaktovat a domluvit se na nejúčinnější ochraně Vás i Vašich blízkých.

Vaše bezpečnostní agentura Život