Bezpečnostní agentura Život Vám zajistí nejenom osobní ochranu, ostrahu objektu, ale také Vám pomůžeme při zajištění bezpečnosti práce na pracovišti.

Dějiny bezpečnosti práce nejsou pouze záležitostí novodobých dějin, stopy z tohoto odvětví pochází již ze starověku. Například v Chammurapiho zákoníku se objevuje zmínka o tom, že pokud stavitel postaví dům špatně a ten zabije obyvatele tohoto domu, pak bude samotný stavitel potrestán smrtí. První zmínky týkající se zajištění bezpečnosti práce se objevily v době feudalismu ve smyslu cechovních organizací či organizací tovaryšů. Dále se o bezpečnosti hovoří ve středověku, kde zákoník ze 14. století obsahoval pravidla sloužící k zabezpečení práce jako je například počítání dělníků před a po směně, větrání šachet či stanovení pracovní doby. Již v této době měli určené osoby, které se staraly o bezpečnost šachet. Vzhledem k těmto informacím se jedná o jedno z nejstarších práv na světě – právo na bezpečné pracoviště při výkonu práce. Již v 16. století se objevují informace věnující se zajištění a úpravy pracovního úrazu. V zákonodárství se objevuje v období 18. a 19. století. Již na konci 18. století se v zákoně o bezpečnosti práce objevují zmínky na ochranu dětí v továrnách a hned na počátku 19. století je v zákoně usneseno, že zaměstnavatel má povinnost se postarat o zdraví a život svého zaměstnance, což je jedním ze základních práv vyskytujících se v zákoně do současnosti.

To je z dnešního historického okénka vše. Je nám jasné, že zákony se oproti minulým stoletím značně změnily, ale právě proto jsme tu pro Vás my, abychom Vám se zajištěním bezpečnosti na pracovišti pomohli.

Vaše bezpečnostní agentura Život