Jednou ze služeb nabízených bezpečnostní agenturou je osobní ochrana ve formě bodyguarda, což je značně zodpovědná pozice, na které nemůže být jen tak někdo. Kdo se tedy může stát ochráncem druhých a co musí zaručeně umět?

Ochrana osob je značně široké odvětví v sektoru bezpečnostních služeb a existuje mnoho různých způsobů, jak zajistit klientovi ochranu. Proto také musí profesionální ochránce absolvovat mnohofunkční výcvik, vzdělávací proces, spoustu školení a doplňkových kurzů než může začít pracovat jako profesionální ochránce. Jednou ze základních podmínek pro dobře vykonanou práci ochránce je znalost právního systému konkrétní země. Jedná se zde samozřejmě o oblast bezpečnosti služeb a zákony věnující se právům a povinnostem k ochraně života. Další důležitou, ale často přecházenou, součástí práce osobního strážce je ochranná strategie. Jedná se o teoretickou disciplínu, která je zaměřena na prevenci, zpravodajské a organizační postupy. Při hlídání vážených či známých osobností je kladen důraz na společenské chování především na důležitých společenských událostech, kde je důležitá přirozenost, ale také nenápadnost či neviditelnost ochránce. Společensky nevhodné chování bodyguarda by mohlo poškodit dobré jméno klienta, což by byl zásadní profesionální přešlap. Práce osobního strážce je provozována mezi lidmi a s lidmi, tak je důležité, aby profesionál ovládal základy psychologie a uměl lidi dobře odhadnout, ale zároveň s nimi i komunikovat a vycházet. Samozřejmostí při výkonu práce je schopnost poskytnout první pomoc a základní ošetření při případném zranění klienta.

Zde jsme zmínili pouze základní a více méně běžné dovednosti a um našich osobních strážců, bodyguardů či ochránců. V jednom z dalších příspěvků se můžete dozvědět o méně zřejmých schopnostech, které musí ochránce umět.

Vaše bezpečnostní agentura Život