Bezpečnostní agentury se věnují nejen aktivní ochraně osob či objektů, ale také velmi často svým klientům nabízejí recepční služby, kterými své bezpečnostní služby doplňují.

Při vstupu návštěvníka do objektu se ve většině případů setkává jako s první osobou s pracovníkem recepční služby. Proto je velice důležité, aby tato osoba dobře reprezentovala firmu, ve které je služba vykonávána. Velký důraz se při vybírání pracovníka recepce se klade zejména na profesionalitu a reprezentativní chování. Samozřejmostí jsou výborné komunikační schopnosti a vyjadřování, které jsou důležitým prvkem pro tvorbu příjemného prostředí a celkovou image firmy. Recepční služba působí podobně jako vizitka a může velmi ovlivnit návštěvníkovo mínění a jeho první dojem. Při práci na recepci musí její obsluha ovládat základy administrativy a s tím spojenou práci na počítači. Jistým nadstandardem je schopnost mluvit různými světovými jazyky podle zaměření firmy. Recepční služba zajišťuje informační servis, zapisování příchodů či odchodů, výdeje klíčů či čipových karet a různé další služby, o které má klient zájem. Většinou se jedná spíše o domluvu mezi bezpečnostní agenturou a jejich klientem, jak si tyto služby představuje a co od nich očekává. Samozřejmě tato služba může být připojena také k ochraně osob v budově či ochraně celého objektu. Další přidanou službou k recepční službě může být i služba na vrátnici, kde jsou evidováni návštěvníci objektu, kamerový dozor v objektu, bezpečnostní pochůzky a další služby. Samozřejmě zde se jedná spíše o slovíčkaření nežli velký rozdíl v jednotlivých službách a spíše jde o představu klienta a jeho požadavky.
Potřebujete pro svou firmu kvalitní a profesionální recepční služby, pak nás navštivte a my Vám velmi rádi pomůžeme tuto bezpečnostní službu zajistit.
Vaše bezpečnostní agentura Život