Důležitost bezpečnosti lidu, ale především panovníků a důležitých osob pro společenství, přetrvalo přes všechny systémové změny. V dnešní společnosti se zajištění bezpečnosti ujaly bezpečnostní agentury a jejich profesionální ochránci, strážci či bodyguardi.

Touha po bezpečí je stejně stará jako lidstvo samo. Během tvorby různých typů společenství jako kmenových, rodových uskupení vznikala potřeba ohlídat své stařešiny a poskytnout jim ochranu. Později si vládci byli vědomi křehkosti své osoby, a proto velmi dbali na ochranu, z vojenských, ale i politických důvodů. Po ztrátě panovníka či vůdce lidu nastává chaos a společnost je tím značně ohrožena. Je tedy v jejím vlastním zájmu udržet svého panovníka v bezpečí. Takto tedy postupně začaly vznikat speciální družiny, královské gardy a podobně, které měly jediný, ale nikoliv jednoduchý úkol – udržet v bezpečí svého svěřence. Ti, kterým byla tato výsada přiřazena, zastávali uznávanou a prestižní pozici.

„Novodobá“ historie bezpečnostních ochranných služeb začíná až s příchodem 19. století.  Důležitým milníkem se však stala 1. světová válka, která donutila vysoké úředníky přeorganizovat své služby či si je konečně zařídit, vzhledem k zničení pocitu bezpečí. S vývojem technologií se začínají vyvíjet i technologie na ochranu osob. Pro bezpečnostní služby má však atentát na prezidenta Spojených států J. F. Kennedyho. Po této události byly nuceny bezpečnostní služby přehodnotit své koncepty a naučit se lépe zajistit bezpečnost svých klientů.

Po více než 50 letech od zmíněného atentátu se bezpečnostní služby značně rozvíjely a zlepšovaly. Cíl však zůstává stále stejný zajistit bezpečnost svěřenců a ochránit je před možnými nástrahami.

Vaše bezpečnostní agentura Život