Během vykonávání své pracovní náplně je mnoho lidí ohroženo přímými hrozbami, kterých si jsou vědomi a dávají si na ně proto pozor. Ale! Existuje mnoho skrytých hrozeb ohrožujících zdraví zaměstnavatelů, zaměstnanců či návštěvníků objektu. Proto je důležité svěřit ochranu a bezpečnost do rukou profesionálů, kteří Vám ji zajistí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi často užívaný pojem, který hraje v dnešní společnosti důležitou úlohu. Ačkoli BOZP je hojně užívaný pojem neexistuje oficiální či všeobecně užívaná definice. Proto si jednotlivá odvětví bezpečnosti práce vytváří své vlastní definice v ohledu na prostor, kterého se ochrana týká.

Součástí oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je management rizik, organizace práce, pracovní postupy, technické požadavky, hygiena, zakázané či nebezpečné části pracoviště, poskytování ochranných, mycích, čistících a desinfekčních prostředků zaměstnancům, školení zaměstnanců v bezpečnosti práce a bezpečném pohybu na pracovišti a spousta dalších. K bezpečnosti práce také řadíme protipožární ochranu, krizové evakuační plány.

Povinností každého zaměstnavatele je vytvořit bezpečné pracoviště, které je vhodné k výkonu práce a kde jsou co nejvíce minimalizované možnosti vzniku úrazů či nehod. Při zajišťování bezpečnosti ve veřejné budově či firmě je vhodné (téměř až nutné) spolupracovat s odborníkem přes bezpečnost, který je v této oblasti vzdělán a neustále školen. U nás, v bezpečnostní agentuře Život, Vám velmi rádi pomůžeme vytvořit i z Vašeho pracoviště bezpečné místo pro Vás, zaměstnance i návštěvy.

Vaše bezpečnostní agentura Život