Obor zabývající se bezpečností je značně široký, stejně jako pojem bezpečnost, který obsahuje velké množství různorodých aktivit spojených s bezpečností. Bezpečnostní agentura Vám může nabídnout služby od ochrany osob, hlídání či ostrahy veřejných i soukromých objektů až po monitoring počítačů.

V jednom z minulých článků jsme se věnovali službám, které naše bezpečnostní agentura poskytuje, a dnes přidáme další bezpečnostní služby. Mezi klasiky bezpečnostních služeb patří recepční a informační služby spolu se službami na vrátnici. V rámci těchto bezpečnostních služeb jsou evidovány vstupy a odchody osob do objektu, výdej čipových karet, pohyb aut do objektu a z objektu a další možné aktivity. V rámci informačních služeb může obsluha recepce poskytovat lidem vstupujícím či pohybujícím se v objektu informace dle klientova přání a pokynů. Samozřejmostí bývá i jazyková vybavenost a vhodné společenské vystupování a komunikace s lidmi. Součástí služby na vrátnici mohou být pravidelné obchůzky v objektu a kontrola různých monitorovacích zařízení. Do bezpečnostních služeb se řadí také pořadatelské služby, kdy profesionální ochránci zabezpečují různé kulturní či společenské akce. 

V jednom z dalších článků se budeme věnovat našim službám z technologického odvětví oboru bezpečnosti.

Vaše bezpečnostní agentura Život