V bezpečnostní agentuře klademe velký důraz na profesionalitu a kvalitu služeb, které poskytujeme. U nás získáte zkušené ochránce osob, ale také školené strážce objektů či pracovníky recepce i vrátnice.

Základ je důležitý snad pro všechno. Proto naše bezpečnostní agentura Život klade velký důraz na výběr svých zaměstnanců, u kterých se zaměřujeme na jejich profesionalitu, zkušenost a dlouholetou praxi z oboru bezpečnostních služeb. Dále musí každý z našich strážců a ochránců mít dobrou kondici a čistý trestní rejstřík. Vzhledem k psychické náročnosti práce bodyguarda musí být i po stránce psychické stabilní a splňovat náročné předpoklady pro pozici ochránce. Ačkoli naši zaměstnanci mají vzdělání z oboru bezpečnosti, tak jsou i nadále pravidelně vzděláváni na školeních, aby byli schopni řešit nebezpečné a nečekané situace. Vzdělávání je jak teoretické, tak praktické. Ve složce teoretické se vzdělávají ohledně bezpečnosti práce, požární ochrany a prevence, užívání kontrolních bezpečnostních zařízení, právního minima a podobně. V části praktické se klade důraz na sebeobranu a boj zblízka, vyzkoušení si modelových krizových situací, ale také poskytnutí první pomoci.

Spolu s našimi profesionály se snažíme o Vaši spokojenost a bezpečnost. Přijďte se o našich kvalitách přesvědčit.

Vaše bezpečnostní agentura Život