Fyzická ochrana ve formě profesionálních strážců se stala běžnou záležitostí, především u vysoce postavených politicky či společensky významných osob, které se tak snaží minimalizovat ohrožení svého zdraví či života.

Hlavním úkolem ochránce osob je zajištění bezpečí hlídané osoby či osob. K tomu profesionální strážce užívá svých mnohaletých zkušeností, ale také získaných vědomostí během vzdělání či školení. Hlavním nástrojem při zajišťování bezpečnosti jsou preventivní opatření, která mají omezit či zabránit útoku na chráněnce. V případě, že k ohrožení dojde, pak je ochránce vždy připraven adekvátně zasáhnout a udržet svého klienta v bezpečí. V případě útoku má strážce k dispozici různé krátké zbraně a bezpečnostní pomůcky. Pracovní uniforma vždy odpovídá požadavkům klienta, společenským konvencím události, ale také splňuje standardy naší bezpečnostní agentury Život. Naši zaměstnanci jsou profesionálové ve své profesy nejen díky svému vzdělání, ale také ustavičnému školení z různých odvětví bezpečnosti.

Potřebujete zajit Vám či Vašemu klientovi bezpečnost? Přijďte k nám a už nikdy nemusíte mít strach. My Vás ochráníme.

Vaše bezpečnostní agentura Život