Během zajišťování bezpečnosti objektu je důležité zajistit nejenom vnější bezpečnost za pomoci fyzické ostrahy, ale také bezpečnost uvnitř objektu. Jak vypadá zajištění bezpečnosti uvnitř objektu?

Ostraha vnitřní se zaměřuje na minimalizaci či úplné zamezení škod a újmy na majetku uvnitř klientova objektu. Jedná se především o poškození vzniklá krádežemi či úmyslným poškozováním objektu. V objektu je možné provádět preventivní, kontrolní obchůzky jedním z našich zkušených profesionálů, což má za následek zminimalizovaní počtu škod a také jejich rychlé řešení, které majitele ušetří od velkých finančních výdajů. Během pravidelné pochůzky může ostraha objevit vznikající požár, otevřená okna, nezabezpečené vstupy, únik vody či plynu, ale také osoby, které nemají ke vstupu do objektu žádné oprávnění. Fyzická ostraha uvnitř objektu může být doplněna ze strany technologií monitorovacími systémy nebo alarmy, které může mít na starost, jak pracovník fyzické ostrahy, ale také obsluha recepce či vrátnice, což je mimo jiné také služba, kterou pro Vás bezpečnostní agentura Život zajišťuje. Další částí vnitřní ochrany může být kontrola vnášených i vynášených objektů, která však v našich končinách není moc častou.

Zajímáte se o vnitřní zabezpečení Vašeho objektu? Podívejte se blíže na náš rozpis poskytovaných bezpečnostních služeb, anebo nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.

Vaše bezpečnostní agentura Život