Do oblasti bezpečnostních služeb se řadí nejenom ochrana osob, majetku či objektů, ale také protipožární ochrana či bezpečnost práce.

Jedním z hlavních předpokladů pro ochranu před požárem je splnění bezpečnostních protipožárních směrnic. Tyto směrnice slouží především jako preventivní prvek, avšak v případě vzniku požárů instruují k bezpečnému opuštění budovy. V rámci bezpečnostních školení, především jako součást bezpečnosti práce, jsou zaměstnanci či personál školeni ohledně předcházení požáru, ale také k obsluze hasicích přístrojů a jejich kontrole. Pro protipožární prevenci je informovanost klíčovým prvkem, který rozhoduje o bezpečí. Školení provádí kvalifikovaný a proškolený profesionál, který má vzdělání a zkušenosti s protipožární bezpečností a ochranou. Školení a bezpečnostní směrnice slouží k ochraně osob pohybujících se v areálu, ale také k ochraně majetku. Díky školením a bezpečnostním prvkům docílíte toho, že Vaši zaměstnanci či kolegové budou schopni v případě požáru kompetentně zasáhnout. Kromě bezpečnostních školení ohledně požáru naše bezpečnostní agentura a její zaměstnanci mohou provést kontrolu prostor a navrhnout vhodnou ochranu před požárem.

Prevence je vždy daleko příjemnější a finančně nenáročnější záležitost než odklízení následků po požáru. Nepodceňte svou připravenost.

Vaše bezpečnostní agentura Život, Praha.