Ačkoli se zdá, že nebezpečí se vyvarujete profesionálním ochráncem Vaší osoby, či strážci zajistíte bezpečnost v objektu, tak také existuje jistý druh nebezpečí díky technice a to od Vašich zaměstnanců.

Pokud máte své vlastní zaměstnance, které platíte ze svých peněz, tak jistě nechcete, aby v pracovní době plýtvali Vašimi prostředky pro svou vlastní potřebu či zábavu. Ohledně užívání a zneužívání firemních telefonů či aut existuje jednoduchá pomoc v podobě telefonních výpisů hovorů, zpráv a aut jednoduše úbytek z nádrže. Ale jak zajistit bezpečnost vašich vynakládaných financí u pracovníků při práci s počítači? Řešením je monitoring počítačů, který umí zachytit aktivitu prováděnou na počítači a tu Vám v internetovém prohlížeči v reálném čase zprostředkovat. Získáte, tak jednoznačné informace o práci Vašich zaměstnanců, čím můžete jednoduše zabezpečit své finance. V rámci zákona nemohou zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou vlastní potřebu výrobní a pracovní prostředky pro své potřeby a zároveň zaměstnavatelům dovoluje kontrolu nad těmito prostředky. Pokud zaměstnavatel přistihne zaměstnance při porušení pracovní smlouvy, může mu udělit slovní napomenutí, snížit odměny, dát písemné upozornění s možností výpovědi či zaměstnance okamžitě propustit, což se však děje spíše výjimečně.

Nezapomínejte kromě zajištění bezpečnosti budovy skrze strážce, také zajistit vnitřní bezpečnost ve Vašem podniku. Přijďte k nám a my Vám zajistíme bezpečnost na všech frontách, kde to budete potřebovat.

Vaše bezpečnostní agentura Život.