Důležitou součástí bezpečnostních služeb je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví. Nejedná se tedy pouze o ochranu osob, objektů a majetku.

U nás jsme povinni dodržovat právní předpisy Evropské unie, ale i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od konce 80. let platí směrnice na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Od roku 2001 se změnila filozofie bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protože technický přístup byl nahrazený systémovým. Zároveň byla zodpovědnost přesunuta na vedoucí posty. Hlavní důraz při zabezpečování prostoru a zaměstnanců je v prevenci, kdy se zaměřuje na vyhledávání a vyhodnocování rizik. Dále se při prevenci provádí bezpečnostní školení a nejen kontrola strojů a pracovních zařízení. Je zde velmi velké spektrum částí, které je nutné při zajišťování bezpečnosti neopomenout, proto je vhodné nechat zajištění bezpečnosti na profesionálních bezpečnostních technicích.

Zajistěte bezpečí ve Vaší firmě, pomůžeme Vám s BOZP, ale i s ochranou osob, či zajištění bezpečnosti uvnitř i vně Vašeho objektu.

Vaše bezpečnostní agentura Život.