V práci mohou potkat pracující různá úskalí, která se pojí s výkonem jejich činnosti. Proto v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se snažíme těmto situacím předcházet.

BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci je interdisciplinární obor s velkým záběrem. V souvislosti s širokým polem působení existuje i velké množství definic pojmu bezpečnost a ochrana zdraví. Jednoduše řečeno je to však souhrn opatření a pravidel, která jsou stanovena právními předpisy a jsou určeny k ochraně zaměstnance před ohrožením či poškozením jeho zdraví během pracovního procesu. Do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví patří cela řada subtémat, ať již se jedná o management rizik, hygiena práce, zakázané práce a pracoviště, bezpečnost technických zařízení, bezpečnost značení, školení zaměstnanců, pracovní úrazovost a nemoci z povolání a spousta dalších zajímavých odvětví BOZP. V současnosti se zvýšila odpovědnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců ohledně BOZP s tím, že hlavní důraz je kladen na zmapování a vyhodnocení rizik a také na spolupráci se zaměstnanci ohledně bezpečnosti. Zajistit bezpečnost zaměstnanci při práci je pro obě dvě strany důležité a my Vám rádi se zajištěním bezpečného pracoviště pomůžeme. Velice blízko má k bezpečnosti a ochraně zdraví má i samotná protipožární ochrana, kterou pro Vás také ráda zajistí naše bezpečnostní agentura Život.