Ostraha objektu během své služby střeží bezpečnost v objektu, což je především preventivní opatření, které má zamezit výskytu škod na majetku či finančních ztrát.

Bezpečnostní prvky pro ostrahu objektů přizpůsobíme Vašim požadavkům, ale také charakteristikám Vašeho objektu, aby byl v maximálním bezpečí. Při poskytování bezpečnostních služeb klademe důraz na prevenci a přípravu ostrahy. Nalezneme tedy slabá místa Vašeho objektu, která pak o to více zabezpečíme proti možnému útoku. Strážce Vašeho objektu může hlídat u vstupu či uvnitř objektu, zamezuje vstupu neoprávněných jedinců do objektu. Zároveň tito strážci mohou spolupracovat s recepční či vrátní službou, která může být napojena na bezpečnostní kamerové systémy či alarmy. Fyzická ostraha objektu může také při výkonu služby využívat cvičených psů. Ostraha objektu může být zajištěna na určitý časový interval (přes noc) nebo nonstop (24 hodin denně). Záleží na Vás, jak si zvolíte bezpečnostní služby pro ochranu svého objektu.

Vaše bezpečnostní agentura Život