Bezpečnostní agentura Život se stará nejen o osobní bezpečnost svých klientů, nebo zabezpečení Vašich objektů, ale také Vám pomáhá zajistit bezpečnost během pořádání nejrůznějších akcí za využití služeb našich ochránců a strážců.

Ochránci v rámci pořadatelských služeb pracují na prevenci a ochraně před nebezpečnými či nepříjemnými situacemi. Strážci zajišťují bezpečnost, jak účastníků a návštěvníků akce, ale také se mohou starat o bezpečnost účinkujících či pořadatelů. Musí se postarat o bezpečný průběh akce. Ochránci během své bezpečnostní služby mohou kontrolovat vjezd a výjezd vozidel do objektu. Stejně mohou strážci kontrolovat také vstup osob do objektu a kontrolovat vnášení nebezpečných objektů na danou společenskou či kulturní akci. Pořadatelské služby zabraňují výtržnictví, násilí mezi účastníky. Zaměstnanci bezpečnostní agentury mohou pracovat na bezpečném průběhu, jak v civilním oblečení, ale také v pracovní uniformě bezpečnostní agentury Život. Ve výběru pracovní uniformy záleží na konkrétní akci a prostředí, ve kterém je zabezpečení akce prováděno.

Vaše bezpečnostní agentura Život