Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Každý z nás má jistě zkušenost s tím, jak umí být oheň nebezpečný. Proto Vám v rámci bezpečnostních služeb agentury Život nabízíme konzultace a poradenství v oblasti požární ochrany, která je součástí bezpečnosti práce.

V rámci bezpečnostní agentury Život Vám poskytujeme také osobní ochranu, ochranu majetku i objektů, ale také pořadatelské služby i informační služby, které zajišťují naši zkušení strážci, ochránci, bodyguardi, strážní či recepční podle konkrétní bezpečnostní služby. Mimo jiné také pomáháme svým klientům se zabezpečením pracoviště, aby je neohrozil oheň. V rámci zabezpečení objektu před požárem provede kvalifikovaný pracovník identifikaci rizikových prostor a míst, ke kterým pak navrhne vhodné bezpečnostní opatření pro minimalizaci možných rizik vzniku požáru. Zároveň v rámci této služby může být zhotoven únikový plán pro bezpečný odchod z budovy, ale také rozmístění vhodných hasicích přístrojů podle předpisů. V rámci protipožární bezpečnosti je také nutné proškolit a informovat pracovníky objektu, aby věděli, jak zabránit vzniku požáru, ale také jak řešit vzniklou krizovou situaci.

Přijďte za zkušenými odborníky v bezpečnostních službách a chtějte pro sebe i své zaměstnance maximální bezpečnost.

Jsme bezpečnostní agentura Život.