Máte přehled o tom, jakou aktivitu vykonávají Vaši zaměstnanci ukrytí za svými monitory? Pracují? Lelkují? Obojí se těžko prokazuje. Zvlášť když při Vašem příchodu stačí jeden rychlý, přesný klik a hned zaměstnanec pracuje. Tedy alespoň navenek. Jednoduchým a funkčním řešením je monitoring počítačů, který zachycuje procesy vykonávané na počítači.

Monitoring je službou, která ochraňuje zaměstnavatele před lenivými zaměstnanci, kteří ve své pracovní době užívají internetu ke své zálibě, vyřizování osobní korespondence a podobně. Díky tomu pak zaměstnavatel přichází nejen o značnou část výkonu zaměstnance, který se nemůže plně soustředit na jednu danou aktivitu, ale také o finanční ztrátu, kdy platí zaměstnance za nic. Monitorování neboli sledování činnosti na počítači i internetu přináší svému „pánu“ zaměstnavateli informace o tom, co se v počítači děje, jaké stránky zaměstnanec v pracovní době navštěvuje, ale také jaké soubory a co si v práci tiskne. Díky těmto cenným informacím získá zaměstnavatel potřebný přehled o svých podřízených a o jejich výkonnosti. V zákoníku práce je usneseno, že zaměstnanci nesmí bez souhlasu zaměstnavatele používat pracovní prostředky, v tomto případě počítač a internet, pro svou osobní potřebu. Zaměstnanci, na kterého zaměstnavatel díky monitoringu přijde, hrozí slovní napomenutí, snížení odměny, upozornění na porušování zákona a možnosti výpovědi z práce či dokonce okamžitá výpověď, což v dnešní době není nijak výjimečný případ řešení této situace.

Neplýtvejte zbytečně svým časem i financemi a posviťte si na neposlušné zaměstnance.

Vaše bezpečnostní agentura Život